Magic-xpi-whitepaper

Magic xpi integration whitepaper